Är framtiden måttbeställd remake?

Om klädföretagen kan tillverka fler plagg utifrån kundernas egna mått och önskemål skulle vår konsumtion av kläder kunna bli betydligt mer hållbar. Likaså om vi i högre utsträckning kan ge kläder som vi redan har en ny design i stället för att köpa nya.

– Det blir bättre för miljön eftersom färre plagg behöver tillverkas, säger Jonas Larsson, lektor på Textilhögskolan i Borås.

Sjuhäradsbygden, där Borås och Textilhögskolan ligger, var förr ett centrum för svensk textilindustri. Sedan försvann produktionen till länder med billigare produktion, men Jonas Larsson tror att med den nya småskaliga produktionen kan den svenska textilindustrin komma tillbaka i annan form.

Lär mer här!

Som elev på våra distanskurser utgår vi bara från personliga mått både sykursen och tillskärningskursen. Läs mer om våra kurser här!