Beckmans 2022 medicin

Nobelpiset i Medicin tolkat av Olivia Henriksson och Sofus van Mierlo. Foto: Mattias Edwall

Both comments and trackbacks are currently closed.