Därför har vi inga instruktionsfilmer på Klädskolan

Vår inlärningsmetod lär dig tänka fritt för eget klädskapande.

 

Att lära sig göra sina egna kläder kan vara en otroligt givande och kreativ process. För elever på Klädskolan, och alla som är intresserade av sömnad och design, är den konstanta strävan efter kunskap och förbättring viktig. Men ibland dyker frågan upp – varför finns det inga instruktionsfilmer för de svårare momenten? Är det verkligen nödvändigt att läsa lektionsbreven och göra uppgifterna för att lära sig? I denna bloggpost ska vi titta närmare på vikten av att lära sig genom läsning och praktiskt utförande och varför det kan vara mer fördelaktigt än att förlita sig på instruktionsfilmer. Vi vet att läsning inte passar alla, men dessa är skälen till varför vi har valt att göra som vi gör.

Djupare förståelse genom läsning

Att lära sig genom att läsa lektionsbreven ger en möjlighet att verkligen fördjupa sig i ämnet. Texten ger utrymme för förklaringar, historiska sammanhang och teoretiska koncept som kan vara svåra att fånga i en instruktionsvideo. Genom att läsa kan eleven gå tillbaka och reflektera över materialet, vilket hjälper till att skapa en mer hållbar och djupgående förståelse.

Förmågan att tänka självständigt

Genom att läsa och göra uppgifter självständigt blir eleven mer benägen att utveckla sina problemlösningsfärdigheter. Istället för att enbart följa en instruktionsvideo steg för steg, måste eleven genom läsning lära sig att tolka och applicera kunskapen på egen hand. Detta främjar en kreativ och självständig inlärningsprocess som är ovärderlig när man möter unika utmaningar i sitt klädskapande.

Praktisk inlärning för ökad kompetens

Det gamla ordspråket “övning ger färdighet” gäller särskilt inom klädsömnad och tillskärning. Genom att utföra praktiska uppgifter som kräver användning av de kunskaper som lärs ut i lektionsbreven, stärks elevens praktiska kompetens och självsäkerhet. Att prova, göra misstag och rätta till dem är en del av inlärningsprocessen och leder till en mer robust och erfaren sömmerska eller sömmare.

Förbättrad långtidsinlärning

Studier har visat att långsiktig inlärning och minnesbeständighet förbättras när kunskapen kombineras med praktisk erfarenhet. Genom att läsa, prova och öva aktivt, skapas starkare minneskopplingar och kunskapen blir mer hållbar över tid. Denna långsiktiga inlärning är ovärderlig för att bygga en stabil grund för att kunna möta mer avancerade utmaningar och komplexa sömnadsprojekt i framtiden.

Ökad kreativitet och innovation

Att läsa lektionsbreven och praktiskt utföra uppgifter ger eleven möjlighet att experimentera och tänka utanför ramarna. Istället för att helt förlita sig på en instruktionsfilm, kan eleven genom läsning och praktiskt arbete utforska olika material, tekniker och designkoncept på ett mer djupgående sätt. Detta främjar kreativitet och innovation, vilket är nyckeln till att skapa unika och personliga klädesplagg.

Slutsats

Medan instruktionsfilmer kan vara användbara finns det betydande fördelar med att lära sig genom läsning och praktiskt utförande. Djupare förståelse, självständigt tänkande, ökad kompetens, förbättrad långtidsinlärning och ökad kreativitet är några av de fördelar som kan erhållas genom att aktivt engagera sig i inlärningsprocessen. Dessa fördelar har vägt tyngre då Klädskolan alltid strävat att skapa långsiktig kunskap.

Lycka till med era kreativa projekt och fortsatt lärande!

Marcus Hanser