“Hur lång tid har jag på mig?”

Våra kurser är de mest omfattande utbildningarna inom sömnad och tillskärning i Sverige. I sömnadskursen lär du dig över 30 olika moment eller plagg. I tillskärningskursen är det tio fler. Det är därför som högre utbildningar som t ex modelinjen på Beckmans Designhögskola accepterar våra kurser som grundkunskap vid ansökan.

Många frågar undrar dock hur lång tid man har på sig att klara en kurs. Svaret är fyra år. Och skulle du inte ha hunnit med alla lektionerna under den tiden mailar vi de återstående till dig. Dock kan vi inte erbjuda intyg eller rådgivning efter det att studietiden på fyra år har gått ut.

Vi vet dock också att mycket kan hända i livet som gör att man inte hinner med det man vill hinna. Om synnerliga skäl föreligger ska du maila oss så fort de dyker upp – så kan vi komma överens om en förlängning av studietiden.

Du kan läsa våra allmänna elevvillkor om du klickar här.