Se nobelklänningarna som Pär Engsheden skapade åt Sara Danius.

Nationalmuseum öppnar upp igen – och det med besked! Där finns nu de fyra ikoniska klänningarna som Pär Engsheden skapade åt Sara Danius. Utställningen är producerad i nära samarbete med Pär Engsheden samt Sara Danius och hennes familj. Den utgår från Pär Engshedens konstnärliga forskning och är ett samarbete med Beckmans designhögskola, där han sedan 2013 också är ansvarig för modeutbildningen.

Man kan förköpa biljetterna på Nationalmuseums hemsida. På grund av rådande omständigheter så släpper de in maximalt 40 personer år gången som ges 30 minuter att beskåda utställningen som inte ”bara” består av klänningarna, utan även de accessoarer som Danius bar till dem samt Carl Bengtssons fotografier av henne iförd klänningarna.

Läs mer om utställningen här.

Läs mer om Pär Engsheden och hans arbete med klänningarna här.