Stages – nytt mode av gammalt returmaterial

Kan man göra nya kläder av gamla slangar och trasiga fiskenät? Varför inte? Eleverna som går andra året på Beckmans Designhögskola har just visat en kollektion på det temat – Stages.

Studenterna har fritt tolkat vad stadier är eller kan vara och kollektionerna berör ett brett spektra av ämnen – allt från identitetsskapande till den åldrande hudens olika stadier, till den radikala omsvängning vi måste göra för att möta framtidens klimatutmaningar.

Klicka här på länken för att se och läsa mer.