Stickprov för att garantera kvaliteten

Med intyg från våra kurser i sömnad samt tillskärning och mönsterkonstruktion har du godkänd grundkunskap för att söka vidare till högre utbildningar som t ex Modelinjen på Beckmans Designhögskola. Då det ligger i varje elevs eget intresse att göra kläder som sitter bra och är välgjorda kontrollerar vi inte plaggen, utan “endast” de teoretiska kunskaperna med kunskapsprov.

Men för att se till att den genomsnittliga kvaliteten för våra kurser och därmed våra elever håller den nivå som de högre utbildningarna förväntar sig, gör vi stickprov på våra elever. Man får få skicka in ett plagg som man har gjort, i ett förfrankerat kuvert. Om man undviker ett sådant stickprov eller om plagget inte är tillfredställande utfört riskerar man att inte erhålla slutintyget.