Villkor och Rutiner

I och med din studieanmälan registreras du som elev i Klädskolan och har godkänt nedanstående fördelar, rutiner och villkor förbundna med skolans internetbaserade distansundervisning.

Viktigt

Före din studieanmälan bör du ta del av kursens upplägg. Du bör också utnyttja möjligheten som finns på hemsidan, att gratis ladda ned den första lektionen, för att se en lektions uppbyggnad och att pedagogiken passar dig.

Kursstart

Efter din studieanmälan erhåller du omgående en bekräftelse, som gör det möjligt att logga in på ditt elevkonto och ladda ned första lektionen. Efter några dagar kommer material-satsen per post och du kan påbörja studierna fullt ut.

Betalning

Betalning av kursavgiften administreras av Svea Ekonomi AB. Du kan välja på att betala hela kursen på en gång via kort eller faktura. Du kan också dela upp betalning enligt de villkor Svea Ekonomi anger. Utgår din betalning kommer också din kurs att blockeras till dess att betalning är fullgjord.

Ångerperiod

Efter din beställning har du 14 dagar på dig att ångra dig. Kontakta oss och se till att returnera materialsatsen omgående. Vid utebliven retur av materialsats kommer du att debiteras dess värde.

Studietakt

Du studerar hemma i ditt eget tempo. Du kan göra uppehåll i studierna när du vill, utan särskild anmälan till oss. När du är klar med en lektion och klarat av de tillhörande kunskapsfrågorna, får du automatiskt tillgång till nästa lektionsbrev. Då momenten ökar i svårighetsgrad och ofta bygger på kunskap du fick i tidigare lektionsbrev går det inte att hoppa mellan lektioner.

Kunskapsprov

Varje lektion avslutas med några kunskapsfrågor för att se att du tillgodogjort dig innehållet. Inga arbetsprover skall således skickas in. Däremot kan det förekomma att skolledningen slumpmässigt begär in utförd sömnadsdetalj, mönsterritning eller dylikt.

Studietid

Många tar två år på sig att fullfölja en kurs med dess 20 lektionsbrev. Andra gör det på mindre än ett halvår. Allt beror på tillgänglig tid och ambition. Från beställning har man 4 år på sig att vara elev. Skulle du ha lektioner kvar efter denna tid, kan du få tillgång till dessa utan kunskapsprov och lektionsrådgivning samt slutintyg.

Intyg

Efter fullföljd kurs med godkända kunskapsprov utfärdar Klädskolan ett intyg över de kunskaper utbildningen förmedlat. Intyget gäller som bevis för de grundkunskaper som oftast krävs för högre utbildning inom mode och design (se nedan). Intyget finns även på engelska och franska om så önskas.

Behörighet

För högre studier inom mode och design krävs behörighet, dokumenterade kunskaper, i klädsömnad och tillskärning. Klädskolans båda kurser i dessa ämnen beräknas vardera till 800 timmar (20 veckor à 40 timmar).

Kurshjälp

Om det är något som du inte förstår i lektionerna, har du möjlighet att få hjälp så länge som du är elev i Klädskolan (inom 4 år från beställning). Frågorna ställs enklast och säkrast via formuläret på Mina sidor.

Adressansvar

Du ansvarar för att ha uppdaterade och korrekta uppgifter på ditt medlemskonto. Vi ansvarar för att dina uppgifter inte kommer att användas av tredje part utan ditt uttryckliga tillstånd.

Personligt

Du får fritt använda kursens innehåll för ditt eget bruk, oavsett om du har kläder som intresse eller yrke. Däremot får innehållet enligt upphovsrättslagen inte kopieras för att nyttjas av någon annan eller för att undervisa andra.

Frågor

Är det något i dessa Villkor och Rutiner du vill fråga om, gör du det enklast till info@kladskolan.se

Dessa Villkor och Rutiner gäller från 1 mars 2018