Villkor, rutiner och sekretess

I och med din studieanmälan registreras du som elev i Klädskolan och har godkänt nedanstående fördelar, rutiner och villkor förbundna med skolans internetbaserade distansundervisning.

 

Viktigt

Före din studieanmälan bör du ta del av kursens upplägg. Du bör också utnyttja möjligheten som finns på hemsidan, att gratis ladda ned den första lektionen, för att se en lektions uppbyggnad och att pedagogiken passar dig.

 

Kursstart

Efter din studieanmälan erhåller du omgående en bekräftelse, som gör det möjligt att logga in på ditt elevkonto och ladda ned första lektionen. Efter några dagar kommer material-satsen per post och du kan påbörja studierna fullt ut.

 

Betalning

Betalning av kursavgiften administreras av Svea Ekonomi AB. Du kan välja på att betala hela kursen på en gång via kort eller faktura. Du kan också dela upp betalning enligt de villkor Svea Ekonomi anger. Utgår din betalning kommer också din kurs att blockeras till dess att betalning är fullgjord.

 

Ångerperiod

Efter din beställning har du 14 dagar på dig att ångra dig. Kontakta oss och se till att returnera materialsatsen omgående. Vid utebliven retur av materialsats kommer du att debiteras dess värde.

 

Studietakt

Du studerar hemma i ditt eget tempo. Du kan göra uppehåll i studierna när du vill, utan särskild anmälan till oss. När du är klar med en lektion och klarat av de tillhörande kunskapsfrågorna, får du automatiskt tillgång till nästa lektionsbrev. Då momenten ökar i svårighetsgrad och ofta bygger på kunskap du fick i tidigare lektionsbrev går det inte att hoppa mellan lektioner.

 

Kunskapsprov

Varje lektion avslutas med några kunskapsfrågor för att se att du tillgodogjort dig innehållet. Inga arbetsprover skall således skickas in. Däremot kan det förekomma att skolledningen slumpmässigt begär in utförd sömnadsdetalj, mönsterritning eller dylikt.

 

Studietid

Många tar två år på sig att fullfölja en kurs med dess 20 lektionsbrev. Andra gör det på mindre än ett halvår. Allt beror på tillgänglig tid och ambition. Från beställning har man 4 år på sig att vara elev. Skulle du ha lektioner kvar efter denna tid, kan du få tillgång till dessa utan kunskapsprov och lektionsrådgivning samt slutintyg.

 

Intyg

Efter fullföljd kurs med godkända kunskapsprov utfärdar Klädskolan ett intyg över de kunskaper utbildningen förmedlat. Intyget gäller som bevis för de grundkunskaper som oftast krävs för högre utbildning inom mode och design (se nedan). Intyget finns även på engelska och franska om så önskas.

 

Behörighet

För högre studier inom mode och design krävs behörighet, dokumenterade kunskaper, i klädsömnad och tillskärning. Klädskolans båda kurser i dessa ämnen beräknas vardera till 800 timmar (20 veckor à 40 timmar).

 

Kurshjälp

Om det är något som du inte förstår i lektionerna, har du möjlighet att få hjälp så länge som du är elev i Klädskolan (inom 4 år från beställning). Frågorna ställs enklast och säkrast via formuläret på Mina sidor.

 

Adressansvar

Du ansvarar för att ha uppdaterade och korrekta uppgifter på ditt medlemskonto. Vi ansvarar för att dina uppgifter inte kommer att användas av tredje part utan ditt uttryckliga tillstånd.

 

Personligt

Du får fritt använda kursens innehåll för ditt eget bruk, oavsett om du har kläder som intresse eller yrke. Däremot får innehållet enligt upphovsrättslagen inte kopieras för att nyttjas av någon annan eller för att undervisa andra.

 

Frågor

Är det något i dessa Villkor och Rutiner du vill fråga om, gör du det enklast till info@kladskolan.se

 

Integritetspolicy gällande klädskolan.se

Klädskolan värnar om din personliga integritet och att du ska känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss. Vi respekterar och skyddar därför dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning.

 

Personuppgiftsansvarig

Klädskolan ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. Personuppgiftsansvarig är Klädskolan AB, org. nr 556139-3579, Åsgatan 35, 791 71 Falun.

 

Varför använder vi dina personuppgifter

Klädskolan samlar in och behandlar personuppgifter om dig för att du ska kunna köpa kurser, vara elev i våra distanskurser, prenumerera på vårt nyhetsbrev samt kontakta oss för rådgivning och information. 

Som elev i Klädskolan använder vi dina personuppgifter för att upprätta och hantera ditt konto samt för att ge dig relevant kommunikation och erbjudanden. Dessutom ger vi dig information om din provhistorik samt gör det möjligt för dig att hantera ditt konto. 

 

Syftet med behandlingen av dina personuppgifter är att: 

 • Fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund och elev, såsom leverans av tjänst och kursrådgivning,
 • Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden via e-post, sms samt på kladskolan.se
 • Bidra till underlag för analyser, undersökningar, statistik och affärsutveckling
 • Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagen

 

Dessutom behandlar Klädskolan personuppgifter om elever i syfte att:

 • Administrera kontot
 • Förenkla elevupplevelsen med förifyllda uppgifter
 • Möjliggöra kommunikation och relevanta erbjudanden, marknadsföring och inbjudningar via telefon, e-post och sms
 • Tillhandahålla relevanta erbjudanden

 

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Klädskolan samlar in och behandlar följande personuppgifter om dig som elev: 

 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Personnummer. Då du väljer att betala med faktura får du även ange ditt personnummer. Personnumret lagras inte av Klädskolan utan sparas av vår samarbetspartner Svea Ekonomi.
 • Kontokortsnummer. Inga kortuppgifter lagras hos Klädskolan utan sparas av vår samarbetspartners Svea Ekonomi. 
 • IP-adress och information om din användning av klädskolan.se
 • Du kan själv uppdatera dina personuppgifter på Mina sidor.

 

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter så länge som det finns behov för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för. De sparas även under den tid som krävs enligt tillämplig lag, till exempel bokföringslagen. 

Klädskolan sparar personuppgifter om dig som beställande kund i högst 2 år efter det att din order levererats.

Personuppgifter om dig som elev sparas så länge du har ett aktivt konto.

Om du inte längre vill ha utskick från Klädskolan kan du avregistrera dig från utskick.

 

Vilka har tillgång till dina personuppgifter?

På Klädskolan hanterar vi dina personuppgifter enligt särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dem. Vi hanterar endast den information som behövs och endast de personer som behöver dem behandlar dem. Klädskolan säljer aldrig dina personuppgifter vidare. 

 

Dina rättigheter

REGISTERUTDRAG

Du har rätt att kostnadsfritt, en gång per år, begära att få ta del av dina personuppgifter som behandlas av Klädskolan. En begäran om ett registerutdrag ska vara skriftligt undertecknad och skickas till: Klädskolan AB, Åsgatan 35, 791 71 Falun.

I registerutdraget har du rätt att få information om vilka personuppgifter som behandlas, varifrån dessa har inhämtats, för vilka ändamål behandlingen sker och till vilka informationen lämnas ut. 

RÄTTELSE AV DINA PERSONUPPGIFTER

Om de personuppgifter som finns registrerade om dig är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära att de rättas, raderas eller kompletteras. Klädskolan kommer att tillmötesgå din begäran i den utsträckning det överensstämmer med tillämplig lag, men vill göra dig medveten om att det finnas lagkrav som gör att vi inte alltid omgående kan radera dina personuppgifter i och med till exempel bokförings- och skattelagstiftning. 

Som elev i Klädskolan kan du logga in på Mina sidor och själv uppdatera samt komplettera uppgifter. 

DIREKTMARKNADSFÖRING OCH PROFILERING

Klädskolan kan behandla dina personuppgifter genom profilering om du är elev. Information om hur du använder vår webb, om vilka tjänster och erbjudanden du varit intresserad av, integration med våra nyhetsbrev och vilka event du anmält dig till, uppgifter om dina köp och information om ditt kontoinnehav används då för att ge dig relevant kommunikation och relevanta erbjudanden. 

Du har rätt att tacka nej till direktmarknadsföring, inklusive ovanstående beskriven profilering. Detta gör du genom att kontakta kundservice eller på Mina sidor. 

 

Ändring av integritetspolicy

Klädskolan förbehåller sig rätten att ändra integritetspolicyn. Innan en ändring träder i kraft informeras du på kladskolan.se och/eller via e-post. Om du inte godtar ändringarna har du rätt att kontakta oss.

 

Kontaktinformation

Du är välkommen att kontakta oss på e-post: info@kladskolan.se eller tel 023 71 17 20 om du har frågor om vår integritetspolicy och behandlingen av dina personuppgifter.

Dessa Villkor och Rutiner gäller från  24 maj 2018